Prova Bliss

ProvaBliss

Prova Bliss finns nu på  Google play , App Store och Microsoft Store

Bliss är ett symbolspråk som används av elever som saknar tal och är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
 
Appen är framtagen med hjälp av stöd från SPSM (specialpedagogiska skolmyndigheten)

Bliss4

Prova Bliss består av tre delövningar, substantiv, verb och adjektiv.
Med Prova Bliss kan man träna på Bliss-symboler. Det huvudsakliga syftet med appen är dock att ge en introduktion till vad Bliss är och en större förståelse om hur det fungerar.

Några av övningarna passar bättre att prova med den eventuella blivande blissaren medan andra övningar mera är till för att ge en ökad förståelse för Bliss. Delmomentet bilda nya ord under substantiv är ett sådant.

Bliss3

-De flesta tecknen som är med är bildlika t ex glas, men jag har också tagit med mer komplexa ord som t ex smutsig för att ge en bild av komplxiteten i Bliss och skillnaden mot att använda föreställande bilder.

De flesta orden finns under substantiv men några exempel på verb och adjektiv finns också med i appen.

Det kan vara förvirrande att när det gäller husbåt kommer båt-tecknet först medan det i båthus kommer sist. Det beror på att bliss är uppbyggt så att huvudordet kommer först. Se modellen nedan:

Båthus

Husbåt

-vad är det på bilden?
-det är ett hus
-vilken typ av hus?
-ett hus för båtar
-ett båthus
 
 
 
 
 
Alternativt:
-en båt
-en båt som också är ett hus
-en husbåt
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag hoppas den här appen kan bli en inspiration till att lära sig mera om Bliss

Prova Bliss Lärarhandledning

 

Privacy pollicy
We do not collect any data from users of this app ”Prova Bliss”
and there is no in app purchase in the application.

Sollan Fallman Torefeldt
Leka Lära Kunna
info@lekalarakunna.se