På och i

Icon

PaochiStart

På och i är en app för att träna prepositioner (lägesord). De lägesord som tränas är: i, på, under, över, bredvid, framför och bakom.


Appen är framtagen efter önskemål från logopeder och är framtagen i samarbete med logopeder inom barnhabilitering. Den riktar sig till främst till barn med försenad språkutveckling eller med svenska som andraspråk men är även utmärkt att använda till små barn utan språkförsening.

Appen innehåller fem delmoment:

Kojan där man tränar på och i.
koja


Bordet där man tränar på, under och bredvid.
bord


Tunnan där man tränar framför, bakom och i.
tunna


Båten där man tränar över, under och i.
båt

I dessa fyra övningar hörs en röst som säger var figuren i programmet vill vara nu. Genom att trycka på rätt knapp går figuren dit och en belöningsanimation slumpas fram. Trycker man på fel knapp upprepas uppmaningen igen till dess att man tryckt på knappen som motsvarar lägesordet. Man får också en stjärna uppe i vänstra hörnet. När man samlat fem stjärnor åker de ner och fyller på bägaren nere till vänster.

medaljNär bägaren är full kommer man till en belöningssida och får en medalj. Man kan samla fem medaljer.

Huset
hus som är en liten berättelse där man ska lyssna efter lägesord och trycka på rätt knapp för att få historien att utspela sig. Den här övningen är lite svårare och kan användas för att se om man kan urskilja lägesorden i lite längre meningar. Här ingår alla lägesord som tränats i de andra övningarna.
Trycker man på högtalaren upprepas meningen i alla delmomenten så att man har möjlighet att lyssna flera gånger.

Man måste aktivt trycka på pilen för att komma vidare till nästa uppgift för att ge tid till att sitta bredvid och prata om det som hänt på skärmen.

Privacy pollicy
We do not collect any data from users of this app ”På och i”
and there is no in app purchase in the application.

Sollan Fallman Torefeldt
Leka Lära Kunna
info@lekalarakunna.se