Om mig

Sollan Fallman Torefeldt

Jag heter Sollan Fallman Torefeldt, är arbetsterapeut i botten och driver företaget Leka Lära Kunna. Min målsättning är att inlärning ska vara stimulerande, lekfull och tillgänglig. Företagets målgrupp är barn och ungdomar med och utan funktionshinder. Programmen från Leka Lära Kunna är tänkta att vara användbara både i skolan och som extra träning i hemmet.
Jag har under många år varit verksam vid habiliteringen på Skanskvarnsskolan i södra Stockholm. Här går barn med svåra rörelsehinder från förskoleklass till åk 6.
Jag har tidigare bl.a arbetat på habiliteringscenter, habiliteringsenhet på högstadieskola och förskola.
En stor del av mina arbetsuppgifter inom habiliteringen har varit att hjälpa barnen att tillgodogöra sig undervisning genom utprovande och inträning av hjälpmedel.
Jag har under mitt arbete med eleverna ofta saknat bra program för att barnen ska kunna tillgodogöra sig träning och undervisning på ett bra sätt.

Tillsammans med Marianne Bengtsson, Logoped på Skanskvarnsskolan, sökte jag pengar från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att göra ett ”trycka hända” program (mr Contact) som kunde passa de elever vi arbetade med. Mycket fokus lades på bra kontraster och tydliga bilder för att underlätta vid synproblematik och svårigheter att fokusera och att kunna tolka bilder. Det blev så småningom tre program med inriktning mot träning av styrsätt och ett program riktad mot logopedisk behandling.

Dataprogram säljer väldigt dåligt numera så jag har gått över till att göra appar till App Store och Google Play. Jag håller på med att undersöka hur windows store fungerar och planerar att ladda upp mina program där.

Du kan nå mig på den här adressen:
info@lekalarakunna.se

Eller via min facebooksida
Leka Lära Kunna.