Mr Sound

På ett lätt och lekfullt sätt tränar man olika röstfunktioner på en enkel nivå.
I programmet kan man välja mellan övningar inom tre områden: låta, röststyrka och tonhöjd.
T ex kan man träna på att bara låta och på så vis kunna påkalla uppmärksamhet med rösten. Man kan också träna uthållighet och att orka hålla kvar rösten i längre fraser.
För en del kan röststyrkan behöva tränas upp men för en del det kan också vara bra att träna på att sänka den. Även tonhöjden kan man behöva bli mer medveten om och få bättre kontroll över.

Mr Sound vänder sig till de personer som behöver träna sin röst på en enkel nivå. Programmet har en tydlig grafik så att man får en bra visuell återkoppling i de olika övningarna.

Programmet säljs av Hargdata.se