Mr Contact

Ett program för att träna att trycka på en kontakt och att träna timing

Programmet bygger på nivåer i stigande svårighetsgrad. Nivå ett är att trycka på kontakten och få feedback.  På nivå två måste man vänta på att ett hinder passerar innan man kan lyckas. Nivå tre tränar timing. Man måste trycka vid rätt tillfälle mellan hinder som passerar. Man kan ställa in avstånd mellan hindren och hastigheten.

 

 

Förstasida

Lev1

Lev1b

När man blivit säker på den sista nivån är tanken att man ska ha automatiserat sitt styrsätt och vara redo för att gå vidare till skannande system och därmed få möjlighet att arbeta med t ex olika skolprogram.

Innehållet i programmet är i första hand riktat till låg- och mellanstadiebarn och bygger på kul och oväntade effekter.
Vi tycker att det är viktigt att barnen får känna att de lyckas med det de gör, därför är inte programmet uppbyggt som ett spel där man samlar poäng

 
Bakgrund till programmet:

Många rörelsehindrade barn som klarar kognitiva uppgifter i skolarbete eller vid kommunikation har svårt att klara samma uppgifter på datorn.
Att utföra en kognitiv uppgift och samtidigt fokusera på det motoriska utförandet blir ofta för krävande.
Vi har saknat bra program för lite större barn som går att styra med en kontakt och som tränar barnets förmåga att trycka vid ett givet tillfälle.
Detta är viktigt att behärska då barn med mycket svåra rörelsehinder ofta bara kan styra dator med en kontakt. Man kan då lära sig att jobba i sk. skannande system. Med ett skannande system måste man trycka med kontakten då en markör är på rätt ställe i programmet.
För att klara detta måste man kunna ”tima” tanken med det motoriska utförandet.
Vi har därför velat göra ett program som tränar själva kontaktanvändandet utan att vara kognitivt krävande samtidigt som det är roligt men inte för barnsligt.
Då många personer med grava rörelsehinder även har synsvårigheter har vi försökt att göra grafiken och layouten ren och med tydliga kontraster samtidigt som vi har försökt ha en stor variation av miljöer.

Genom produktionsstöd från SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) har vi inom vår verksamhet, Handikapp och Habilitering (Stockholms läns landsting), haft möjlighet att framställa programmet Mr Contact.

Syfte med programmet:
– att på ett lustfyllt sätt tränar själva tryckandet på en manöverkontakt.
– att träna automatiserande av den kroppsliga rörelsen utan att samtidigt behöva göra en kognitiv uppgift.
– då man tränat i alla nivåer är tanken att man ska ha automatiserat sitt tryckande och kan då gå vidare till program med kognitiva uppgifter.

MR CONTACT Lärarhandledning

Privacy pollicy
We do not collect any data from users of this app ”Mr Contact”
and there is no in app purchase in the application.

Sollan Fallman Torefeldt
Leka Lära Kunna
info@lekalarakunna.se