Miss Contact Game


Bakgrund till programmet:

Genom fondmedel från FUB har vi fått möjlighet att göra ett dataspel för personer med multifunktionshinder. Programmet är riktat till de personer som endast kan använda datorn via en manöverkontakt. De svårast funktionshindrade får här möjlighet att spela ett spel där man på ett enkelt sätt kan samla poäng och hamna på en ”highscore” lista.

Miss Contact Game är ett nytt fristående spel, men bygger på idéer från träningsprogrammet Mr Contact där man tränar enkontaktanvändande.

Spelet går ut på att träffa mål med en pistol. Målen består av olika föremål t ex flaskor eller träd.

Syftet med Miss Contact är inte primärt att träna, utan att självständigt kunna spela ett spel på datorn och utmana sig själv eller andra genom att samla poäng.

Då många personer med grava rörelsehinder även har synsvårigheter har vi försökt att göra grafiken och layouten ren och med tydliga kontraster.