MatteMulti

Matte Multi som App!

Matte Multis startsida

Matte Multi

Matte Multi finns nu på som app på:

bildlänk till App Store
App Store

 
 
 
OBS! Alla funktioner i beskrivningen nedan finns inte med i appversionerna. Se lärarhandledningen längst ner på sidan.

Matte Multi är ett program för att på ett visuellt och roligt sätt träna och förstå multiplikation. Programmet består av tre delar. Del ett består i sin tur av fyra delar där man går från plus till gånger. Figurerna Mattefilurerna illustrerar talen man räknar.

I del två väljer man vilken tabell man vill träna på och i del tre går man på jakt efter en skattkista igenom hela multiplikationstabellen.

Att leka sig till kunskap är naturligt för barn. Matte Multi har belöningsfunktioner för att göra det intressant för barnet att träna tillräckligt länge för att befästa sin kunskap. Möjlighet att ta bort belöningsfunktionen finns om barnet behöver koncentrera sig enbart på ”filurerna” och siffrorna.

Matte Multi är framtaget med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Programmet är ett läromedel som lämpar sig för alla barn, samtidigt är det unikt på det sättet att det är möjligt även för svårt rörelsehindrade att använda det.

Användning:
Programmet kan användas dels för att förstå innebörden av multiplikation dels för att eleven ska befästa kunskap och bli säker på multiplikationstabellerna.
Gudrun Malmers skriver i sin bok ”Bra matematik för alla” om att fokus flyttas från räknandet till tänkandet i undervisningen ”-En sådan omläggning kräver emellertid god taluppfattning, automatiserade tabellkunskaper och kännedom om olika räknelagar.” Matte Multi fokuserar på att barnet ska lära in grundläggande matematik inom multiplikation.

Styrsätt:
Programmet kan styras med mus/musersättning en kontakt eller två kontakter.

MatteMultiFramsida

Startsida:
När programmet öppnas kommer man till startsidan. Här kan man välja vad man vill träna på: att förstå multiplikation, att räkna på de olika tabellerna eller att i ett mera spelliknande läge gå igenom de olika tabellerna. Man kan här också gå vidare till inställningssidan genom att trycka på skiftnyckeln uppe i högra hörnet.

Förståalt

Förstå:
Under knappen Förstå finns fyra alternativ.
-Räkna plus
-Räkna gånger,
-Jämföra gånger och plus
-Räkna gånger på tallinjen


PlusBildRäkna plus:

För att förstå kopplingen mellan addition och multiplikation finns alternativet räkna plus. Mattefilurerna kommer in i rummet gruppvis för att ge en visuell bild av hur många gånger t.ex två mattefilurer kommer in. När alla filurer kommit in får man trycka på plus-tecknet för att sedan fylla i rätt svar. Trycker barnet på fel siffra försvinner siffran och barnet får göra ett nytt försök till dess att det blir rätt.

ggrBildRäkna gånger:
Mattefilurerna kommer in på samma sätt som under räkna plus. När alla filurer kommit in får man trycka på gånger-tecknet för att sedan fylla i rätt svar. Trycker barnet på fel siffra försvinner siffran och barnet får göra ett nytt försök till dess att det blir rätt.


PlusOGgrPlus och gånger:
Här kan man välja om man vill räkna plus eller gånger och sedan jämföra med det andra räknesättet. Man kan då få en bild av de olika sätten att räkna samma tal och se att svaret blir lika i de olika räknesätten.


TallinjeBTallinje:
Filuren hoppar fram på tallinjen. Här kan man diskutera hur många gånger filuren hoppade och hur många steg han hoppade i taget. Sedan trycker man på gångerknappen för att barnet ska få se talet och kunna fylla i rätt svar.TabellerBTabeller:
Här kan man välja vilken tabell man vill träna på. Från 2:ans tabell till 10:ans. På
inställningssidan kan man väja om man vill fylla
i produkten eller någon av termerna.
Räknar man 2:ans tabell kommer tvåan först i talet.


TabellerCountRäkna tabell
Den valda tabellens olika tal slumpas fram. Trycker barnet på fel siffra försvinner siffran och barnet får göra ett nytt försök till dess att svaret blir rätt. Här visas tabell 4 med inställningen visa belöning regnbåge. På inställningssidan under statistik visas vilka tabeller som räknats och hur många rätt barnet har haft under sessionen.

TrappanTrappan:
Trappan är en mera spelliknande uppgift där barnet får hjälpa till att bygga tillbaka upp en raserad trappan genom att räkna igenom de olika tabellerna. För varje rätt svar växer den röda mätaren och när mätaren är full kommer barnet vidare till nästa trappsteg och nästa tabell När trappan är färdigbyggd väntar skatten i tornet.

StatistikStatistik:
Från inställningssidan kan man komma åt att se sessionens resultat.
Första kolumnen av varje alternativ visar hur många försök barnet gjort. Andra kolumnen visar hur många av dessa som är rätt.
Vid många felsvar är det viktigt att undersöka om barnet har svårigheter att hantera sitt styrsätt då svårigheter med detta kan generera ofrivilliga fel. När programmet stängs av nollställs värdet. Man kan ta en bild genom att klicka på kameran för att kunna gå tillbaka och jämföra tidigare resultat. Bilden sparas med aktuellt datum och tid i Mina dokument i mappen Matte Multi.

MATTE MULTI Lärarhandledning

 

Privacy pollicy
We do not collect any data from users of this app ”Matte Multi”
and there is no in app purchase in the application.

Sollan Fallman Torefeldt
Leka Lära Kunna
info@lekalarakunna.se