Mattekompisar

Matteprogrammet Mattekompisar är klart och finns till försäljning via Hargdata AB

Programmet kan anpassas efter barnets förkunskaper och har använts av barn från 4 år och uppåt.

Talen förstärks visuellt av ”filurer” som motsvarar siffrorna i talet.

Man kan välja prickar i stället för ”filurer” om det blir tydligare för barnet. ”Filurerna” eller prickarna har olika färger beroende på vilken siffra de motsvarar för att visuellt förstärka inlärningen av siffrorna samt deras betydelse.

Mattekompisars Manual i pdf-format

Mattekompisar Mattekompisar är ett program där man på ett lekfullt sätt tränar addition inom talområdet 0-10.

När inlärning sker under lekfulla former är det lättare och roligare för barnet att ta in och befästa ny kunskap.
Programmet tränar sk ”mattekompisar” dvs vilket tal som tillsammans med ett annat bildar rätt svar.
Talen förstärks visuellt av ”filurer” eller prickar som motsvarar siffrorna i talet. Vid rätt svar får barnet en belöning. Man kan välja mellan att samla stjärnor, bygga olika landskap eller få en belöningsanimation.
Mattekompisar är ett läromedel som lämpar sig för alla barn, samtidigt är det unikt på det sättet att det är möjligt även för svårt rörelsehindrade att använda det.