De eller Dem

DeellerDemIkon

Finns nu tillgänglig på App store.
Ett program för att träna på de eller dem i meningar.
Man kan bara träna eller välja att försöka klara spelet med så få fel som möjligt.


splashStartScreen1
Privacy pollicy
We do not collect any data from users of this app ”De eller Dem”
and there is no in app purchase in the application.

Sollan Fallman Torefeldt
Leka Lära Kunna
info@lekalarakunna.se